Hyperestrogenní stavy v gynekologii

26.56 

Publikácia mapuje problematiku estrogénneho nadbytku a ochorení, ktoré sú jeho dôsledkom. Vznik a rozvoj týchto patológií ovplyvňuje nielen endogénna hormonálna stimulácia ale aj exogénne látky. Tu sa významne uplatňujú farmaká, ale aj vplyv environmentálnych estrogénov, endokrinné narušenie. Ide o syntetické látky, ktoré účinkujú ako hormóny v endokrinnej regulácii a narúšajú tak fyziologické funkcie. Ich rozšírenie v okolitom prostredí je spôsobené predovšetkým priemyselnou činnosťou. V tejto súvislosti sa musíme zaoberať aj vplyvom týchto látok na reprodukčné zdravie muža. Jedná sa predovšetkým o ovplyvnenie spermatogenézy a prípadne i o poruchy vývoja mužských pohlavných orgánov. Možno sa domnievať, že sa v budúcnosti budeme s touto problematikou stretávať vo zvýšenej miere.
Viac info

Vydavateľstvo: Maxdorf