Ján Mathé – Hľadač dobra

41.80 


Kategórie: , ,
Vydavateľstvo:

V druhej polovici dvadsiateho storočia dochádzalo ku krajnému rozkolísaniu hodnôt a všeľudských mravných zásad. Osamelý ľudský osud umelca a jeho diela sa mohol stať predmetom neporozumenia a nezáujmu. Táto monografia je prvou publikáciou, ktorá prezentuje sochárske dielo Jána Mathého až na konci ôsmeho decénia jeho života. Boli to nádherné súvislosti, ktoré umožnili realizovať monografiu.
Viac info

Vydavateľstvo: RESULT