Jún 1967

26.60 

Pôvodná práca slovenského arabistu-historika v širokom zábere približuje medzinárodné vzťahy v rokoch 1957 – 1967 na Blízkom váchode, ktorý bol jedným z dôležitých vedľajších bojísk studenej vojny. Zároveň analyzuje politický a spoločenský vývoj v arabských krajinách regionu a mdziarabské vzťahy. Dlhodobo neriešený arabsko-izraelský spor vyústil v júni 1967 do šesťdňovej vojny, ktorá zásane ovplyvnila vývoj v oblasti.
Viac info

Vydavateľstvo: Slovak Academic Press