Kazateľova spoveď a iné ukrutnosti páchané na ľuďoch

10.45 


Kategórie: ,
Vydavateľstvo:

Ak táto kniha niekoho privedie k tomu, aby sa sám pokúsil niečo vytvoriť, tak jej pôvod sa len potvrdil. Ak by niekoho inšpirovali jej riadky tak, že by ich aspoň zčasti zhudobnil, tak ich podstata bude korunovaná.
Viac info

Vydavateľstvo: neuvedený