LINGEA Lexicon 5 ang-slov DVD

151.91 

Jazykový softvér Nová generácia elektronických slovníkov poskytuje širokú škálu pokročilých vlastností, rozsiahlu slovnú zásobu, detailné spracovanie hesiel s množstvom príkladov a slovných spojení. Ďalej obsahuje prehľadné tabuľky, tvaroslovie, oz vučenie hesiel, tematické okruhy, prehľad gramatiky a mnohé ďalšie. Lexikón je určený všetkým vážnym záujemcom o cudzí jazyk, rozsiahle uplatnenie nachádza vo firmách, na vysokých školách a v štátnej správe. – 211.000 hesiel – 336.000 významov – 15 5.000 príkladov a fráz – 847.000 prekladov – 72.000 nahovorených hesiel – 300 tematických okruhov – prehľad gramatiky – korpus písaných textov Určené pre operačné systémy MS Windows (od verzie 98 po Vista), Linux a Mac OS X
Viac info

Vydavateľstvo: Lingea