Liturgické prenosy

15.96 

Vademecum pre účastníkov, sprostredkovateľov a divákov liturgických slávení Každé liturgické slávenie – najvznešenejšia a najbožskejšia činnosť, akej je človek schopný – je v istom zmysle prenosom, zostupovaním božského sveta do ľudského a vystupovaním človeka k Bohu. Obsah knihy Liturgické prenosy a jej určenie tvorí niekoľko sústredných kružníc. Najužšej – študentom žurnalistiky a masmédií – slúži ako komplexná učebnica. Rovnako predstavuje manuál pre všetkých, čo sú zainteresovaní do realizácie liturgických prenosov, od kameramanov cez režiséra, komentátora až po celebranta. A napokon, najširšej skupine samotných účastníkov slávenia svätej omše ponúka bohaté podnety do jej porozumenia a plodného prežívania. Záverečný slovník liturgických symbolov umožňuje znova si oživiť zabudnuté významy a osvojiť si jazyk, ktorý je bránou do duchovných svetov.
Viac info

Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV