Medzi Berlínom a Bagdadom

12.35 

Publikácia obsahuje dosiaľ knižne nepublikované práce jedného z najvýznamnejších slovenských historikov, zaoberajúce sa predovšetkým problematikou hospodárskeho vývoja Slovenska v predvojnovom a vojnovom období.
Viac info

Vydavateľstvo: Kalligram