Milan Hodža – štátnik a politik

10.59 

Organizátori a účastníci vedeckej konferencie na tému Milan Hodža – štátnik a politik si uvedomovali, že ide o výnimočnú postavu slovenských dejín. Hodnotili túto osobnosť ako novinára, publicistu, historika, politológa, pričom sa sústreďovali na jeho politický, ale aj vedecký profil. Konferencia o Hodžovi urobila prvý a rozhodný krok jeho návratu do našich národných dejín. Vydanie rovnomenného zborníka štúdií vyvolalo medzi odborníkmi i širokou verejnosťou značnú pozornosť, o čom svedčia aj dve rýchlo rozobrané vydania.
Viac info

Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV