Najstaršie dejiny spoločnosti, štátu a práva

10.40 

Publikácia sa snaží čitateľom poskytnúť prehľad najvýznamnejších tendencií vývoja človeka, civilizácie, spoločnosti a štátu od najstarších čias až do antického obdobia. Nesnaží sa o detailné a systematické opísanie dejín. Nie je dejepisom v pravom slova zmysle, pretože sa sústreďuje predovšetkým na vybrané fenomény, ktoré však opisuje v širších súvislostiach. Tieto vybrané dejinné momenty: vznik kolektívneho spôsobu života, počiatky poľnohospodárstva, sformovanie štátu a práva a ich následný vývoj, technologické zmeny a pod., však považujem presne za to, čo by si mal v súčasnosti študent humanitných odborov zo štúdia predantických dejín zapamätať ako hlavné a najdôležitejšie poznatky.
Viac info

Vydavateľstvo: Epos