Plán vaší duše – nové vydanie

10.64 

Čo poviete na myšlienku, že si svoje životy plánujeme ešte pred narodením – spoločne s inými dušami, ktoré pre nás zohrávajú dôležitú úlohu a my pre nich? Vymýšľame si zložité scenáre a potom sa nimi riadime. Plánujeme si hlavne ťažké okolnosti, lebo práve tie nám pomáhajú duchovne rásť, učiť sa milovať a prijímať seba samých. Autor túto myšlienku podrobne rozoberá a predkladá nám ucelený svetonázor, ktorý je postavený na týchto princípoch: duše sú večné, rodia sa znova a znova – vteľujú sa do rôznych osobností, v každom živote sa zameriavajú na iné témy a učia sa iné veci (pričom tieto na seba do veľkej miery nadväzujú), a pre svoje životy si pripravujú dômyselné plány. Zaujímavé na tom je, že sa nejedná len o nejaké teoretické filozofovanie. Robert Schwartz oslovil ľudí, ktorí museli alebo stále musia čeliť určitej ťažkej životnej situácii, a zároveň nadviazal spoluprácu s niekoľkými senzibilmi, jasnovidkami a médiami, ktoré sa vedia napojiť na duchovný svet a získavať informácie z iných sfér. A práve tieto médiá sprostredkovali odpovede na autorove otázky, ako aj na otázky dotyčných osôb čeliacich náročným životným skúškam, a potvrdili tak vyššie uvedené princípy, ako aj množstvo detailov s nimi súvisiacich. Výsledkom je neobyčajná knižná séria, ktorá dokumentuje pôsobivé príbehy skutočných ľudských osudov, ich skryté súvislosti a hlbší zmysel. Tieto príbehy sú navyše tematicky usporiadané, takže z nich vyplývajú určité spoločné črty, ktoré môžu poskytnúť veľa múdrosti, inšpirácie a povzbudenia aj iným ľuďom, ktorí sa v živote boria s podobnými záležitosťami. Hrdinovia príbehov uvedených v týchto knihách mali možnosť pochopiť, prečo museli prežiť určité veci, s pomocou autora, senzibilných médií a duchovných poradcov. Zistili, prečo sa im v živote stali určité veci, čo ich to chcelo naučiť a kam sa vďaka tomu posunuli. Okrem špecifických vysvetlení a ponaučení je výsledkom tohto zaujímavého projektu úžasný ucelený pohľad na zmysel nášho života, usporiadanie celej existencie a vzťahy (nielen medziľudské, ale aj vrátane zvierat a iných bytostí); tiež si budete vedieť živo predstaviť, čo sa odohráva v duchovnej dimenzii pred naším narodením a po smrti fyzického tela. Kniha je písaná formou dialógov, výpovedí jednotlivých účastníkov aj vysvetľujúceho textu. Témy príbehov: homosexualita, AIDS, rakovina, postihnuté deti, hluchota a slepota, drogová závislosť, alkoholizmus, smrť milovanej osoby, nehody s následkom trvalého postihnutia.
Viac info

Vydavateľstvo: Eugenika