Plejádské tajemství mayských kalendářů

14.16 

Autor sa sústredí na plejádsky kalendár cyklu trvajúceho 26 000 rokov, ktorý sleduje dobu obežnej dráhy našej Slnečnej sústavy okolo centrálnej hviezdy Plejád, Alcyone. Starí Mayovia vedeli vďaka znalosti cyklov ovplyvňovať všetko v živote, pričom hl avnú úlohu zohrávali pyramídy, pretože vytvárali a transformovali energiu. Toto poznanie sa dá uplatniť aj v dnešnom chaotickom svete.
Viac info

Vydavateľstvo: Eugenika