Pôdoznalectvo pre enviromanažérov

17.07 

Vedomosti o pôde patria medzi základné potreby ľudstva a najmä jeho mocenských štruktúr. Pri ochrane a správnom využívaní pôdy sa musia angažovať aj medzzinárodné organizácie a nadnárodné spoločenstvá. Vysokoškolská učebnica je určená na prírodovedne, environmentálne, ale aj technicky orientovanú odbornú výchovu na príslušných univerzitách, pre použitie vo vede, výskume, projekcii, ale aj v decíznej sfére relevantne pôsobiacej na ministerstvách a v ich regionálnych štruktúrach vrátane ich odborného zázemia v podnikateľských a neziskových orgaiáciách.
Viac info

Vydavateľstvo: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre