Poľné a záhradné plodiny

18.35 

Učebnica je určená predovšetkým pre študentov FZKI SPU v Nitre, pre študijný odbor krajinné inžinierstvo, pozemkové úpravy a GIS, vodné hospodárstvo krajiny. Učebnica poskytuje študentovi potrebné základy z technológie pestovania poľných plodín, zeleniny, ovocia a viniča hroznorodého.Ďalej hovorí o bioklimatických podmienkach a základnej agrotechnike pestovania.
Viac info

Vydavateľstvo: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre