Praktická sonografia

28.50 

Praktická príručka pre lekárov využívajúcich sonografiu vo svojej dennej praxi. Je určená lekárom, medikom, ako aj všetkým ostatným pracovníkom v zdravotníctve, ktorí sa zaujímajú o ultrasonografiu, jedinečnú diagnostickú metódu. I. História II. Všeobecné princípy ultrazvukovej diagnostiky 1. Dvojrozmerné zobrazenie 2. Dopplerovská sonografia 3. Kontrastné látky 4. Elastografia 5. Bezpečnosť ultrazvuku 6. Artefakty 7. Priebeh vyšetrenia všeobecne 8. Praktické rady 9. Skratky, znaky a názvy na monitore III. Pečeň a žlčové cesty A. Pečeň 1. Postup pri zobrazení 2. Difúzne zmeny 3. Benígne fokálne zmeny 4. Malígne fokálne zmeny 5. Metastázy v pečeni 6. Praktické rady B. Duplexné vyšetrenie pečene 1. Portálna hypertenzia 2. Praktické rady C. Dynamická kontrastná sonografia 1. Praktické rady D. Ochorenia žlčníka a žlčových ciest 1. Tvarové anomálie žlčníku 2. Patologické nálezy na žlčníku 3. Choledochus a žlčové cesty 4. Praktické rady IV. Pankreas a slezina A. Pankreas 1. Normálny pankreas 2. Patologické zmeny pankreasu 3. Praktické rady B. Slezina 1. Patologické zmeny sleziny 2. Praktické rady V. Gastrointestinálny trakt A. USG morfológia GITu B. Ochorenia žalúdka 1. USG v diagnostike gastroezofagového refluxu 2. Patologické zmeny žalúdka C. Tenké a hrubé črevo 1. Patologické nálezy na tenkom čreve 2. Patologické nálezy na hrubom čreve D. Ileocekálna oblasť, appendix E. Omentum F. Ascites, ileus, pneumoperitoneum G. Brušná stena H. Akútne brucho VI. Oblička a malá panva, retroperitoneum A. Oblička 1. Difúzne zmeny obličkového parenchýmu 2. Ložiskové zmeny obličiek 3. Nefrolitiáza a hydronefróza 4. Nadoblička 5. Praktické rady B. Renovaskulárna hypertenzia, duplexné vyšetrenie obličky 1. Transplantovaná oblička 2. Stenóza renálnej artérie 3. Praktické rady C. Podbruško a malá panva 1. Podbruško a malá panva muža 2. Podbruško a malá panva ženy 3. Praktické rady D. Retroperitoneum VII. Hrudník a pľúca, FAST, POCUS VIII. USG krku, small parts A. Štítna žľaza 1. Štítna žľaza normálny nález 2. Patologické zmeny štítnej žľazy 3. Prištítne telieska B. Small parts 1. Slinné žľazy 2. Patologické útvary krku IX. Cievy krku a horných končatín A. Extrakraniálne artérie a vény B. Hemodialyzačné AV fistuly X. Biopsie a drenáže pod USG kontrolou A. Cielené punkcie a drenáže orgánov B. Kanylácie ciev pod USG kontrolou XI. Terminologický slovník XII. Index XIII. Literatúra XIV. Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne (SSUM)
Viac info

Vydavateľstvo: Herba