Princípy detskej anestézie

17.10 

Monografia Princípy detskej anestézie, ktorá má výpovednú hodnotu ako klinický manuál detskej anestézie a vybraných kapitol z intenzívnej medicíny, je publikáciou nielen pre lekárov špecializujúcich sa v detskej anestéziologickej a intenzívnej proble matike, ale aj pre anestéziologickú prax. Obsahové zloženie je dobre zvolené, publikácia je zrozumiteľná a dobre čitateľná. Autormi jednotlivých kapitol sú klinickí pracovníci, a nie je to len teoretická či encyklopedická učebnica. Kapitoly sú chrono logicky usporiadané podľa systémov, mnohé kapitoly a texty sú obohatené praktickými radami. Metodológia je správna, rozličnosť autorských príspevkov neubrala na celistvosti, charaktere ani vyznení celého textu. Kolektívne autorské práce prinášajú rô znu optiku, čo je však v súlade s trendom odborného písomníctva, ktorý rešpektuje osobitosť a exkluzívnosť jednotlivých spoluautorov monografie.
Viac info

Vydavateľstvo: Osveta