Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ – Pracovná učebnica

15.20 

Pracovná učebnica Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy je koncipovaná v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom vzdelávacej oblasti Človek a príroda s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu prírodoveda.
Viac info

Vydavateľstvo: Expol Pedagogika