Say it in English – Konverzácia pre pokročilých – 2. vydanie

12.59 

Publikácia ponúka 28 tematických okruhov, z ktorých mnohé sú vypracované po prvýkrát (psychológia, náboženstvo, polícia, právo a pod.). Po zaujímavých a aktuálnych úvodných textoch nasleduje slovensko-anglický slovník s podrobnou slovnou zásobou. Pri každej téme nájdete množstvo otázok na rozprúdenie konverzácie, v závere zasa texty na rýchle precvičenie si nových vedomostí. Ku knihe pripravujeme 3 CD s nahrávkami úvodných dialógov ku každej časti.
Viac info

Vydavateľstvo: SPN – Mladé letá