Slovenské národné rady a cesta k parlamentarizmu

13.30 

Súbor prác popredných slovenských historikov mapuje počiatky a vývoj slovenského parlamentarizmu. Od zvýšeného politického úsilia Slovákov v rokoch meruôsmych, ktoré prinieslo vznik prvej SNR, sleduje vývoj ďalších národných rád až po súčasnosť. P ublikácia Slovenské národné rady a cesta k parlamentarizmu, ktorú pripravil kolektív autorov z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (ÚPV SAV) na čele s Miroslavom Pekníkom, je jednou z noviniek vydavateľstva SAV – VEDA. “Kniha vyšla pri p ríležitosti Roka prvej Slovenskej národnej rady, ktorým si Slovensko pripomenulo 160. výročie vzniku prvej SNR v roku 1848. Je to prepracované a doplnené vydanie obsahujúce štúdie zo všetkých období Slovenských národných rád, od spomínanej prvej SNR cez obdobie po roku 1918, povstaleckej a neskôr povojnovej SNR, národných rád v roku 1968, po revolúcii 1989 a najmä obdobie po vzniku samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993,” pre TASR, šéfredaktor vydavateľstva VEDA: Emil Borčin
Viac info

Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV