Společenské vědy pro techniky – 2.aktualizované a rozšířené vydání

12.63 

Na trhu ojedinelá publikace, vytvorená predevším pro exaktne uvažující techniky, približuje podstatu a souvislosti trí duležitých spolecenskovedních oboru: ekonomie, práva a politologie. Nové vydání je kompletne aktualizováno a doplneno kupríkladu o problematiku tržních struktur, informace o brexitu a o nové kapitoly venované stavebnímu zákonu a politickému myšlení staroveku. V ekonomické cásti kniha poutavým a netradicním zpusobem vysvetluje základní kategorie tržní ekonomiky, poukazuje na odlišnosti v mikroekonomickém a makroekonomickém pohledu na hospodárské jevy, objasnuje podstatu a možnosti realizace úcinné hospodárské politiky a podává prehledný výklad základních pojmu mezinárodní ekonomie. Teorie je efektivne kombinována s praktickými príklady a grafy. V kapitolách venovaných právu je strucný prehled historického vývoje práva od dob antiky doplnen fundovaným výkladem ústavy, lidských práv a zákoníku práce. Velká pozornost je venována vybraným ustanovením obcanského zákoníku a stavebnímu zákonu. V politologické cásti knihy je neotrelým zpusobem popsán politický vývoj ve staroveku, objasneny jsou teorie státu, politické systémy, demokracie a totalitarismus. Publikace je urcena jak studentum technických oboru, tak i manažerum na ruzných úrovních rízení, kterí si chtejí doplnit a rozšírit své znalosti ve výstižné a zajímavé forme.
Viac info

Vydavateľstvo: Grada