Taliansko/slovenský slovník ekonómie finančného a

12.45 

Adresátmi tohto edičného zámeru sú nielen vysokoškolskí študenti na fakultách so spoločenskovedným a ekonomickým zameraním, ale aj profesionálni tlmočníci, prekladatelia, redaktori a v neposlednom rade záujemcovia z podnikateľskej sféry.
Viac info

Vydavateľstvo: SPN – Mladé letá