Už minútu hľadám kurzor a cestu celý život

12.26 


Kategórie: ,
Vydavateľstvo:

Osamelí, nepochopení, vyčlenení zo spoločenského a pracovného života, zaťažení zdravotnými problémami a diskriminovaní štátnymi orgánmi takí sú ľudia, ktorí trpia novou technogénnou chorobou elektrohypersenzibilitou – EHS. Jedinečná kniha podľa skutočných udalostí vypovedá o živote ľudí postihnutých EHS v dnešnom svete zamorenom žiarením mobilov, wifín, bezdrôtovej elektroniky a hroziacej inštalácie 5G sietí. Poviedkový autobiografický príbeh je doplnený odbornými informáciami o pôsobení rádiofrekvenčného žiarenia a o EHS. Autobiografický román o pohľade do zákulisia rizík elektromagnetického žiarenia.
Viac info

Vydavateľstvo: izkona