Vnútropodnikové smernice bez chýb, pokút a penále

Vypredané !!!

– Účtovné smernice – Smernica o zásobách – Pracovný poriadok – Smernica k sťažnostiam -Smernica o BOZP Každá účtovná jednotka, má povinnosť pri vedení účtovníctva využívať interné účtovné smernice. Publikácia poukazuje na všeobecnú potrebu vnútropodnikových smerníc a povinnosť smernice každoročne aktualizovať podľa platnej legislatívy. Poskytuje tiež čitateľom základnú metodiku tvorby vnútropodnikových predpisov. Súčasne stručne charakterizuje a vzorovo uvádza smernice, ktorých vypracovanie je pre podnik záväzné v zmysle platných právnych predpisov, ako aj smernice, ktoré aj keď nie sú povinné, môžu skvalitniť riadenie vo väčšom i menšom podniku. Monotématika uvádza smernice z oblasti účtovníctva, miezd a personalistiky, BOZP podľa platných posledných noviel zákonov. Publikácia je určená účtovníkom, podnikateľom, mzdárom, mzdovým účtovníkom, daňovníkom.
Viac info

Vydavateľstvo: Poradca s.r.o.