Výživa vo vyššom veku

14.25 

Obsah: 1. Výživa starších ľudí a prevencia chorôb Starobné zmeny organizmu Zmeny príjmu a využitia živín vo vyššom veku Najčastejšie chyby pri stravovaní starších ľudí Látky s protektívnym účinkom Stredomorská di&eacu te;ta &n bsp; Vegetariánska diéta 2. Hyponutrícia (malnutrícia) vo vyššom veku Sociálne a psychologické príčiny hyponutrície Anorexia Zvýšená spotreba živín Typy malnutrície Následky hyponutrície Manažment hyponutrície Antropometrické parametre Režimové opatrenia u malnutričných pacientov Realimentačný syndróm 3. Obezita vo vyššom veku BMI kritériá Obvod pásu Starobné zmeny organizmu Prak tické problémy pri posudzovaní stavu výživy vo vyššom veku Patogenéza obezity Následky obezity Priaznivé účinky obezity Paradox obezity Účinok redukcie hmotnosti Liečba obezity Chirurgická liečba Záver 4. Dehydratácia a poruchy metabolizmu iónov v starobe Dôsledky dehydratácie Prejavy dehydratácie Prevencia dehydratácie Diagnostika dehydratácie Liečba dehydratácie a porúch elektrolytov Záver 5. Orálna nutričná podpor a 6. Enterálna výživa Nazogastrická sonda (NGS) Perkutánna gastrostómia (PEG) Komplikácie kŕmenia PEG a NGS 7. Interakcie liekov a potravín Vplyv liekov na využitie živín Vplyv potravy na účinok liekov Vplyv príjmu potravy na vstrebávanie 8. Výživa u pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami Prevencia aterosklerózy Prognóza a hmotnosť u pacientov so srdcovocievnymi chorobami Výživa u pacientov s kardiálnym zlyhaním Kardiálna kachexia Prevencia a liečba hyponutrície u pacientov s kardiálnym zlyhan&iac ute;m&nb sp; 9. Výživa u pacientov s chronickým ochorením obličiek Výživa pacientov v preddialyzačnej fáze CKD Príjem energie Príjem bielkovín Príjem kalcia, fosfátov, vitamínu D, minerálová a kostná choroba Príjem kália Príjem tekutín &nb sp; &nbs p; Diéta pri kombinovaných metabolických poruchách u pacienta s CKD Výživa pacientov liečených hemodialýzou Výživa pacientov liečených peritoneálnou dialýzou Malnutrícia u dialyzovaných pacientov Výživa pacientov po transplantácii obličky Výživa pacientov s akútnym renálnym zlyhaním (AKI) V&y acute;živa pacientov s nefrotickým syndrómom 10. Výživa u pacientov s demenciou Prevencia a liečba demencie pomocou výživy Zmeny výživy spôsobené demenciou Opatrenia na zlepšenie výživy dementných pacientov 11. Výživa u diabetika vyššieho veku Faktory ovplyvňujúce nutričný ; stav v séniu Nutričné požiadavky diabetika v séniu Nutričný stav Nutričná podpora v séniu 12. Výživa pri poruchách prehĺtania (dysfágii) Starostlivosť o pacientov s dysfágiou 13. Výživa u pacientov s chronickými ranami Výživa a hojenie chronických rán Vitamíny Minerály Tekutiny Zhrnutie 14. Výživa a svaly 15. Výživa u pacientov žijúcich v inštitúciách Inštitucionálna starostlivosť sociálneho typu & nbsp;&nb sp; Výživa v inštitucionálnej starostlivosti Metodika práce Výsledky Diskusia Záver 16. Ukončovanie parenterálnej výživy na konci života Kritériá na ukončenie parenterálnej výživy
Viac info

Vydavateľstvo: Herba