Zemepisný atlas sveta

23.13 

Mapy spracované GIS technológiou, tieňovaný reliéf pevniny aj morského dna, mapy Európy v mierke 1:1 500 000, aktuálny lexikón štátov sveta, register 55 000 hesiel.
Viac info

Vydavateľstvo: Shocart