Zmluvy o prenechaní veci na užívanie – S komentárom

75.05 

Titul “Zmluvy o prenechaní veci na užívanie” pojednáva o nájomných zmluvách, zmluve o ubytovaní, zmluve o pôžičke a výpožičke a tiež timesharingovej zmluve. Zároveň obsahuje komentár ku danej problematike.
Viac info

Vydavateľstvo: C. H. Beck