Zrkadlenie vo vzťahoch

14.20 

TÚŽITE? •Porozumieť, ako funguje zákon zrkadlenia vo vzťahoch, ktorý odráža naše slabosti a prednosti? •Zmeniť staré negatívne vzorce správania a presvedčenia? •Vyriešiť si problémy s partnerom, rodičmi, deťmi a inými osobami? •Žiť spokojnejší a radostnejší život? Práve ste objavili knihu, vďaka ktorej sa dostanete do Vášho vnútra. Vaše vnímanie sa rozšíri o nové poznanie – zákon zrkadlenia a metódu štyroch zrkadiel. Vyriešite si problémy vo vzťahoch. Vyliečite sa z emocionálnych rán a uzdravíte si dušu a telo. Naučíte sa viac milovať seba a iných. Budete žiť ľahší, spokojnejší a šťastnejší život. Som vďačná, že Vás zaujala moja kniha a rozhodli ste sa ju prečítať. Zakúpením knihy ma podporíte v mojom poslaní a šírení osvety Zákona zrkadlenia. Teší ma, že sa zaujímate o svoj život prostredníctvom sebapoznávania a zmeny vnímania.
Viac info

Vydavateľstvo: Elist