Grécko-slovenský slovník

47.41 

O B S A H S L O V N Í K A· 32 000 hesiel· prvý slovník starej gréčtiny zachytávajúci slovnú zásobu od Homéra cez klasických autorov, helenistické obdobie, Nový zákon, až po kresťanských spisovateľov neskorej ntiky/ranej Byzancie· každé základné heslo uvádza významy, všetky štandardné gramatické údaje, etymológiu, výskyt daného výrazu v rôznych obdobiach, u rôznych autorov a v rôznych dialektoch· obsahuje krátky prehľad dejín gréckeho jazyka· slovník je určený pre študentov starej gréčtiny a širšiu odbornú verejnosť.
Viac info

Vydavateľstvo: Lingea