Politika v jazyku, jazyk v politike

14.73 

Naša knižná práca sa primárne zaoberá historicko-politickými súvislosťami jazykovej politiky v Slovenskej republike. Je celkom prirodzené, že načiera do histórie politických zápasov slovenskej národotvornej elity o jazykovú, kultúrnu a politickú modernizáciu slovenského národa, ktorá vyvrcholila v roku 1993 vznikom samostatnej Slovenskej republiky.
Viac info

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Kubko – Goral