Proglas (3. vydanie)

14.25 


Kategórie: ,
Vydavateľstvo:

Prinášame vám tretie doplnené vydanie Proglasu od Konštantína Filozofa (sv. Cyril) Kniha Proglas od Konštantína Filozofa (Proglas ako Predslov k sv. Evanjeliu) je najstaršia slovanská písomná pamiatka. Prvýkrát vyšla knižne vo vydavateľstve Herba, spol. s r.o. v roku 1996. Druhé vydanie vyšlo v roku 1998. Tretie v roku 2018. Doplnené o prebásnený preklad do taliančiny, španielčiny a makedónčiny. Obsah *Ján Chryzostom kardinál Korec : Predslov k Proglasu *Konštantín Filozof (Sv. Cyril) : Proglas (slovenčina, staroslovienčina, angličtina) *San Costantino il Filosofo (Cirillo) : Il Prologo (taliančina) *Constantino el Filósofo (San Cirilo) : Proanafónesis (Španielčina) *Konstantin Filozof Sv. Cyril : Proglas (macedónčina) *Viliam Turčány : Filozof, ktorý stále miloval múdrosť *Viliam Turčány : Poznámky k hlaholike a umeleckej stavbe Proglasu *Viliam Turčány : Báseň venovaná Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi *Viliam Turčány : Báseň venovaná Milanovi Rúfusovi *Viliam Turčány : Báseň venovaná Milanovi Lehkému *Korešpondencia a recenzné posudky
Viac info

Vydavateľstvo: Herba