Signály a sústavy

12.82 

Kniha je určená inžinierom, študentom a poslucháčom postgraduálneho štúdia elektrotechnických fakúlt so zameraním predovšetkým na elektroniku a telekomunikácie ako aj iné odbory. Poslúži aj v praxi ako príručka základných poznatkov z teórie determ inistických a stochastických signálov a ich spracovania lineárnymi spojitými a diskrétnymi sústavami.
Viac info

Vydavateľstvo: STU