Štatistická ročenka SR 2012

57.00 

Dvadsiate druhé vydanie Štatistickej ročenky Slovenskej republiky, podobne ako predchádzajúce ročníky, nadväzuje na dlhoročnú tradíciu poskytovania súhrnných štatistických informácií o Slovensku, o jeho demografickom, sociálnom a ekonomickom vývoji. Z hľadiska obsahového členenia nedošlo v tomto vydaní k významným zmenám. Výber ukazovateľov v časových radoch je aktualizovaný a je doplnená štruktúra niektorých ukazovateľov. The twenty-second issue of the Statistical Yearbook of the Slovak Republic continues its long tradition of providing comprehensive statistical information about Slovakia, its demographic, social and economic development.
Viac info

Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV