Topografia hudby klasicizmu na Slovensku

27.55 

Publikácia Topografia hudby klasicizmu na Slovensku je prácou primárne pramenného charakteru a u nás prvou svojho druhu. V celom rozsahu totiž vychádza z údajov kanonických vizitácií. Ich výnimočná historická hodnota spočíva v tom, že uvádzané fakty sú verifikované a teda hodnoverné. Práca má 3-dielne členenie. Prvý diel, štúdiový, je analyticko-hodnotiaci, druhý, pramenný, obsahuje údaje z viac ako 1 620 vizitácií (1 650 mien hudobníkov, 1 670 informácií o organoch a inštrumentároch chórov a súbor dosiaľ neznámych inventárov hudobnín). Tretí diel tvoria registre potrebné pre operatívne využívanie pramennej databázy. Predkladaná práca ponúka nový obraz hudobnej siete doby klasicizmu na Slovensku, vypovedá o jej profilovateľoch a premenách repertoáru. Asi najpríťažlivejší pre verejnosť je prvý celoplošný obraz siete organov doby. Publikácia je zavŕšením predchádzajúcich syntéz D. Múdrej. Má ambíciu stať sa základom ďalšej generácie syntéz a tiež základom dejín špecializovaných na hudbu rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku približne v rokoch 1760-830. Publikácia sa predáva ako 3-zväzková trilógia v krásnom kazetovom obale.
Viac info

Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV