Verejná správa a správne právo

12.83 

Druhé, aktualizované vydanie publikácie načrtáva niektoré základné inštitúty tohto právneho odvetvia, najmä zvýrazňuje pojem a poslanie verejnej správy, ktoré tvorí základnú zložku správneho práva, inštitucionálnu výstavbu orgánov verejnej správy. Zá roveň poukazuje aj na niektoré vybrané odvetvia verejnej správy, ako aj na procesný postup pri vydávaní individuálnych správnych aktov. Publikácia je určená najmä študentom Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy, ale môže byť využitá aj v špecializovaných kurzoch pre pracovníkov pôsobiacich v štátnej správe a samospráve.
Viac info

Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV